Informix användarförening i Sverige

Avvecklingsgrupp 2014 - 2015



Mats Domvall
Mob 0708 - 85 54 47
e-post: mats.domvall@gmail.com

Björn Gustavsson
Mob 070 - 66 55 101
e-post: bjorn@dockebo.se

Lars Berglund
Energimyndigheten
Tel: 016-544 20 32
e-post: Lars.Berglund@energimyndigheten.se

Olle Strömhielm
Tel: 031 - 97 16 06
Mob 0709 - 18 51 71
e-post: olle.stromhielm@gmail.com

Rolf Wasteson
Knowit Net Result AB
Box 844
101 36 Stockholm
Tel: 08 - 410 37 000
Mobil: 0708 - 38 40 56
e-post: rolf.wasteson@knowit.se

Ulf Åkerberg
Migrationsverket
601 70 Norrköping
010-4852316
0734-44 41 76
e-post: ulf.akerberg@migrationsverket.se  

Daniel Palmgren
Folksam
08-652 2349
070-653 23 49
e-post: daniel.palmgren@folksam.se


email: <ias@informix.nu>