Informix användarförening i Sverige

Kontakter och länkar


 

Ias avvecklingsgrupp

Mats Domvall
Tel: 08 - 785 54 47
e-post: mats.domvall@gmail.com

Björn Gustavsson
Mob 070 - 66 55 101
e-post: bjorn@dockebo.se

Lars Berglund
Tel: 016-544 20 32
e-post: lars.berglund@energimyndigheten.se

Olle Strömhielm
Mob: 0709-18 51 71
e-post: olle.stromhielm@gmail.com

Rolf Wasteson
Tel: 08 - 410 37 000
Mobil: 0708 - 38 40 56
e-post: rolf.wasteson@knowit.se

Ulf Åkerberg
011-15 66 06
e-post: ulf.akerberg@migrationsverket.se  

Daniel Palmgren
Mob: 070-653 23 49
e-post: daniel.palmgren@folksam.se


International Informix Users Group

International Informix Users Group (iiug) är en användarförening för alla Informixanvändare över hela världen. IIUGs hemsida innehåller bland annat emaillistor, diskussionsgrupper, tips och nedladdningsbara script och program.


Information om Informixprodukterna kan du hämta på IBMs site

www.ibm.com/informix
eller
www.informix.com


Hemsida för dig som vill ha tips och koll på vad som händer med Informix

http://www.informix-zone.com/


 

email: <ias@informix.nu>