Informix användarförening i Sverige

IAS Presentation


Informixanvändare

Informix användarförening var en från Informix helt fristående ideell intresseförening. Vi bildades den 25 oktober 1991 och vände oss till alla som använde Informix verktyg och databsaer.

Målsättning

"Tillsammans kan vi skapa ett forum där vi träffar andra Informixanvändare under olika former. Ibland är det föredrag och seminarier, ibland lite mer festliga sammanhang - men vad vi än gör kommer det alltid att vara kompetenshöjande, eftersom det är naturligt att prata om vår gemensamma nämnare Informix. Vi vill med andra ord skapa ett nätverk där vi kan kontakta varandra på informella vägar."

Aktiviteter

  • Höst/vårmode i seminarieform.
  • Workshops, där vi testar nya produkter.

Styrelsen

 

email: <ias@informix.nu>